Rabu, 12 Ogos 2009

PERATURAN PINJAMAN BUKU SPBT

Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa pelajar yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Biro SPBT Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dipertimbangkan bagi pemberian buku teks. Walaubagaimanapun, pemberian buku teks ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:


• Menulis nama di ruang yang disediakan pada setiap buku.
• Membalut buku dengan pembalut plastik
• Tidak meninggalkan buku di merata-rata tempat dan di bilik darjah sewaktu lepas sekolah atau cuti persekolahan.
• Membawa buku ke sekolah sewaktu mata pelajaran berkenaan dijalankan .
• Tidak memberi pinjam kepada pelajar lain.
• Memastikan buku sentiasa berada di dalam keadaan baik dan selamat.
• Mengganti balik buku-buku yang hilang.
• Menghantar buku tepat pada tarikh yang ditetapkan.
• Lain-lain yang ditetapkan kemudian.
Dimaklumkan juga bahawa mana-mana pelajar yang tidak membalut buku teks dan meninggalkan buku teks mereka di dalam meja / laci, pihak sekolah berhak untuk merampas dan mengambil tindakan. Pelajar yang berkenaan akan diambil tindakan seperti berikut.
• Pelajar diberi amaran.
• Pelajar dikehendaki membayar denda RM 1.00 ( Satu Ringgit sahaja ) untuk setiap buku teks yang dirampas.
• Sekiranya pelajar tidak menuntut buku-buku tersebut, pada akhir tahun nanti pelajar dikehendaki membayar harga bagi setiap buku yang dirampas.

**Peraturan ini berkuatkuasa pada 05 Januari 2009

Tiada ulasan:

Catat Ulasan